285 Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

285 Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna)

(E11)

Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid är begränsat specialersättningsgilla vid behandling av i detta beslut avsedd typ 2-diabetes.

Rätt till specialersättning beviljas, på basis av ett utlåtande B av den behandlande läkaren, vuxna patienter för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes.

Rätt till specialersättning för exenatid och liraglutid beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med ett diabetesläkemedel ur minst två andra läkemedelsgrupper och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Rätt till specialersättning för dulaglutid och semaglutid beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med ett diabetesläkemedel ur minst en annan läkemedelsgrupp och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla uppgift om patientens viktindex när inkretin-mimetikabehandlingen inleds samt en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med namn på den läkemedelssubstans som man planerar att använda.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling (specialersättning)103
Diabetes, annan än insulinbehandling (specialersättning)215
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga) (begränsad specialersättning)295
Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) (begränsad grundersättning)346
Liraglutid (fetma) (begränsad grundersättning)3051

Läs mer