1541 Cenobamat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1541 Cenobamat

(G40, G41)

Cenobamat är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av epilepsi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar epilepsi eller av en specialist i neurologi, när läkemedlet används som tilläggsläkemedel, för behandling av partiell epilepsi hos vuxna när

  • tillräcklig terapeutisk balans inte uppnåtts med minst två epilepsimediciner.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd111
Cenobamat (begränsad grundersättning)3069

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024