183 Lamotrigin och topiramat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

183 Lamotrigin och topiramat

(G40, G41)

Lamotrigin och topiramat ger rätt till specialersättning vid behandling av sådan epilepsi som avses i detta beslut.

Lamotrigin och topiramat ger rätt till specialersättning vid svårbehandlad epilepsi när ett sedvanligt förstahandsläkemedel inte lämpat sig för patienten på grund av dålig effekt eller biverkningar eller när det är kontraindicerat.

B-utlåtandet ska vara grundat på undersökningar som utförts inom den specialiserade sjukvården eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd111

​​​​Läs mer