182 Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

182 Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid

(G40, G41)

Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid ger rätt till specialersättning vid behandling av sådan epilepsi som avses i detta beslut.

För brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin eller zonisamid beviljas specialersättning om

  • läkemedlet används som tilläggsläkemedel för patienter med partiell epilepsi när ett tillräckligt vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med ett epilepsiläkemedel som använts som sådant.

För gabapentin och levetiracetam beviljas specialersättning om

  • läkemedlet används som enda läkemedel vid behandlingen av partiella anfall när de sedvanliga förstahandsläkemedlen (t.ex. karbamazepin eller oxkarbazepin) inte lämpat sig för patienten på grund av dålig effekt eller biverkningar eller när de sedvanliga förstahandsläkemedlen är kontraindicerade.

För levetiracetam och lakosamid beviljas specialersättning om

  • läkemedlet används som tilläggsläkemedel vid behandlingen av idiopatisk generaliserad epilepsi när ett tillräckligt vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med ett epilepsiläkemedel som använts som sådant.

För levetiracetam beviljas specialersättning också om

  • läkemedlet används som tilläggsläkemedel vid behandlingen av juvenil myoklonisk epilepsi när ett tillräckligt vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med ett epilepsiläkemedel som använts som sådant.

B-utlåtandet ska vara grundat på undersökningar som utförts inom den specialiserade sjukvården eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd111

Läs mer