290 Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

290 Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer

(I48)

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban ger rätt till specialersättning vid behandling av sådant förmaksflimmer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan beviljas mot ett B-utlåtande av den behandlande läkaren i syfte att förebygga stroke och systemisk emboli hos patienter med förmaksflimmer, när det är fråga om

  • icke-valvulärt förmaksflimmer (förmaksflimmer utan samtidig mitralstenos eller mekanisk hjärtklaff) som enligt god vårdpraxis kräver antikoagulantiabehandling, och
  • patienten löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1).

CHA2DS2VASc-riskpoängen beräknas i enlighet med de nationella riktlinjerna för god medicinsk praxis.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av apixaban, dabigatran, edoxaban eller rivaroxaban påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
 Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk hjärtarytmi207
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer (begränsad grundersättning)351
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer (begränsad grundersättning)379

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023