1533 Burosumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1533 Burosumab

(E55.0, E64.3, E83.3)

Burosumab ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av X-kromosombunden hypofosfatemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar sällsynta störningar i ämnesomsättningen för behandling av X-kromosombunden hypofosfatemi hos barn från ett års ålder och ungdomar

  • med radiologiskt påvisad skelettsjukdom som har samband med hypofosfatemin (till exempel störning av längdtillväxten och skelettbildningen, felställning i extremiteterna eller för tidig slutning av skallens sömmar) och
  • hos vilka längdtillväxten fortsätter.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst två år. Fortsatt rätt till ersättning kan, så länge längdtillväxtperioden pågår, beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen124
Burosumab (begränsad grundersättning) 3040

Läs mer

Senast ändrad 13.9.2023