151 Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

151 Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa

(E75.2)

Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa ger rätt till specialersättning vid behandlingen av i detta beslut avsedd Gauchers sjukdom.

Rätt till specialersättning för eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar Gauchers sjukdom, när utlåtandet utfärdats av en läkare som är förtrogen med behandlingen av Gauchers sjukdom, för behandling enligt vedertagen god praxis av Gauchers sjukdom.

Eliglustat är specialersättningsgillt vid

  • Gauchers sjukdom typ 1 hos vuxna patienter som metaboliserar långsamt, medelsnabbt eller snabbt via CYP2D6.

Imiglukeras är specialersättningsgillt vid

  • Gauchers sjukdom typ 1
  • Gauchers sjukdom typ 3 när det gäller patienter med kliniskt betydande icke-neurologiska symptom.

Velagluceras alfa är specialersättningsgillt vid

  • Gauchers sjukdom typ 1.

Rätt till specialersättning förutsätter att vården inletts vid en sådan enhet för specialiserad sjukvård som nämns ovan under övervakning av en specialist inom området och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid en sådan enhet. I utlåtandet ska beskrivas var och under vems övervakning vården ges.

Rätt till specialersättning beviljas för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen124
Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa (begränsad grundersättning)333

Läs mer