3059 Akalabrutinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3059 Akalabrutinib

(C91.1)

Akalabrutinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3059) beviljas på nedanstående villkor. Akalabrutinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas när läkemedlet används ensamt

  • vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna
    • som har fått minst en tidigare behandling, eller
    • om första linjens behandling vid förekomst av 17p-deletion eller TP53-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans  Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Akalabrutinib (begränsad specialersättning)1532

 

Läs mer

 

Senast ändrad 26.6.2023