3070 Talazoparib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3070 Talazoparib

(C50)

Talazoparib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3070) beviljas på nedanstående villkor. Talazoparib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas när talazoparib används ensamt för behandling av vuxna med nedärvd BRCA-mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer och

  • man tidigare har använt antracyklin och/eller taxan som (neo)adjuvant behandling eller behandling av lokalt avancerad eller metastaterad sjukdom, eller då dessa behandlingar inte har varit lämpliga.

Om bröstcancern är hormonreceptorpositiv ska sjukdomen också ha progredierat under eller efter tidigare endokrin behandling eller så ska endokrin behandling anses olämplig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Bröstcancer115
Talazoparib (begränsad specialersättning)1540

Läs mer

Senast ändrad 6.9.2023