3069 Cenobamat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3069 Cenobamat

(G40, G41)

​​​​Cenobamat är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3069) beviljas på nedanstående villkor. Cenobamat kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av epilepsi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom neurologi.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för användning som tilläggsmedicinering för vuxna med partiell epilepsi när

  • tillräcklig terapeutisk balans inte uppnåtts med minst två epilepsimediciner.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans    Ersättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd111
Cenobamat (begränsad specialersättning)1541

Läs mer

Senast ändrad 7.9.2022