3065 Tukatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3065 Tukatinib

(C50)

Tukatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3065) beviljas på nedanstående villkor. Tukatinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, när läkemedlet används i kombination med trastuzumab och kapecitabin, vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer när

  • patienten tidigare har fått minst två anti-HER2-behandlingar för behandling av metastaserande sjukdom, varav den ena har varit trastozumabemtanzin.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bröstcancer115
Tukatinib (begränsad specialersättning)1544

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2024