1507 Pomalidomid

(C90)

Pomalidomid är begränsat specialersättningsgillt vid behandling av multipelt myelom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar, när läkemedlet används i kombination med dexametason, för behandling av multipelt myelom hos vuxna

  • som har fått minst två tidigare läkemedelsbehandlingar vid multipelt myelom, inklusive lenalidomid och bortezomib, och
  • vars sjukdom fortskridit under den senaste behandlingen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans    Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Pomalidomid (begränsad grundersättning) 393

Läs mer