1517 Eltrombopag

(D60, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D69.3)

 

Eltrombopag ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av immunologisk trombocytopeni (ITP) och aplastisk anemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar blodsjukdomar för behandling av

  • primär immunologisk trombocytopeni hos patienter från 1 års ålder
    • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling och det har gått minst ett halvt år sedan sjukdomen diagnostiserades.
  • förvärvad svår aplastisk anemi hos vuxna patienter
    • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare immunsuppressiv behandling eller som är tungt förbehandlade och för vilka stamcellstransplantation är olämpligt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Aplastisk anemi 122
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 129
Eltrombopag (begränsad grundersättning) 3039

Läs mer