167 Dabrafenib, trametinib och vemurafenib

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenib, trametinib och vemurafenib är begränsat specialersättningsgilla vid behandlingen av sådana maligna tumörer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för dabrafenib, trametinib och vemurafenib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området

  • för behandling av vuxna med BRAF V600-mutationspositivt melanom som har spridit sig eller som inte kan avlägsnas kirurgiskt.

Rätt till specialersättning för trametinib förutsätter dessutom att läkemedlet används i kombination med dabrafenib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Dabrafenib (adjuvant behandling) (begränsad specialersättning) 1509
Dabrafenib, trametinib och vemurafenib (begränsad grundersättning) 362
Dabrafenib och trametinib (adjuvant behandling) (begränsad grundersättning) 3024

Läs mer