175 Deferasirox

(D60, D61, C81–C85, C88, C90–C96, D45–D47, D72.1, D75)

Deferasirox ger rätt till specialersättning vid behandling av malign blod- och benmärgssjukdom och aplastisk anemi enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning för deferasirox beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar eller aplastiska anemier för behandling av ökad järninlagring orsakad av blodtransfusioner för patienter över 2 år

  • som har beviljats specialersättningsrätt 117 (leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad) eller 122 (aplastisk anemi) och
     
  • som lider av myelodysplastiskt syndrom eller aplastisk anemi och
     
  • för vilka behandling med deferoxamin är kontraindicerad eller otillräcklig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av deferasirox påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Mer information