195 Agalsidas alfa, agalsidas beta och migalastat

(E75.2)

Agalsidas alfa, agalsidas beta och migalastat ger begränsad rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomen medfödda störningar i ämnesomsättningen (124). Rätt till specialersättning för läkemedlen (195) beviljas för behandling av Fabrys sjukdom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning för agalsidas alfa, agalsidas beta och migalastat beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar Fabrys sjukdom, när utlåtandet utfärdats av en läkare som är förtrogen med behandlingen av Fabrys sjukdom, för behandling enligt vedertagen god praxis av Fabrys sjukdom.

Agalsidas alfa och agalsidas beta är specialersättningsgilla

 • för alla män som fyllt 18 år och
 • för kvinnor och barn som uppvisar tecken på
  • cerebrovaskulär sjukdom, hjärtmuskel- eller njursjukdom som håller på att utvecklas eller
  • som har neuropatiska smärtor som inte kan bemästras på sedvanligt sätt.

Migalastat är specialersättningsgillt

 • för alla män som fyllt 18 år och
  • som har en mutation som är behandlingsbar med migalastat
 • för kvinnor och ungdomar från 16 års ålder
  • som har en mutation som är behandlingsbar med migalastat och
   • som uppvisar tecken på cerebrovaskulär sjukdom, hjärtmuskel- eller njursjukdom som håller på att utvecklas eller
   • som har neuropatiska smärtor som inte kan bemästras på sedvanligt sätt.

Rätt till specialersättning förutsätter att vården inletts vid en sådan enhet för specialiserad sjukvård som nämns ovan under övervakning av en specialist inom området och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid en sådan enhet. I utlåtandet ska beskrivas var och under vems övervakning vården ges.

Rätt till ersättning beviljas för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 124
Agalsidas alfa, agalsidas beta och migalastat (begränsad grundersättning) 336

Läs mer