250 Dapagliflozin och empagliflozin

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Dapagliflozin och empagliflozin är begränsat specialersättningsgilla vid behandling av kronisk hjärtinsufficiens enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande från en enhet för inre medicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning beviljas om läkemedlet används som tilläggsläkemedel för behandling av kronisk hjärtsvikt av NYHA-klass II–IV då

  • hjärtsvikten är förknippad med reducerad vänsterkammarejektionsfraktion (högst 40 %).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Kronisk hjärtinsufficiens 201

Läs mer