282 Natriumoxybat

(G47.4)

Ändring 1.7.2020

Modafinil berättigar till specialersättning från 1.7.2020 utifrån ersättningsrätt 214.

Natriumoxybat ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av svår och långvarig narkolepsi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande från en enhet för neurologi eller barnneurologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden

  • för behandling av kataplexi vid narkolepsi hos vuxna.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom   Ersättningsnummer
Svår och långvarig narkolepsi 214

Mer information