282 Natriumoxybat och modafinil

(G47.4)

Natriumoxybat och modafinil ger begränsad rätt till specialersättning för vuxna vid behandling av svår och långvarig narkolepsi (214) på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning för natriumoxybat och modafinil beviljas på basis av ett B-utlåtande från en enhet för neurologi eller barnneurologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden

Rätt till specialersättning för natriumoxybat beviljas

  • för behandling av kataplexi vid narkolepsi hos vuxna.

Rätt till specialersättning för modafinil beviljas

  • för behandling av onormal trötthet i samband med narkolepsi (med eller utan kataplexi) hos vuxna.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av natriumoxybat eller modafinil påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom   Ersättningsnummer
Svår och långvarig narkolepsi 214

Mer information