3024 Dabrafenib och trametinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3024 Dabrafenib och trametinib

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenib och trametinib är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3024) beviljas på nedanstående villkor. Dabrafenib och trametinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för kombinationen dabrafenib och trametinib beviljas vuxna patienter som har melanom med en BRAF V600-mutation när det är fråga om

  • adjuvant behandling, då stadie III melanom (regional spridning) tagits bort fullständigt med kirurgi, eller
  • behandling av metastaserad sjukdom eller tumör som inte kan opereras bort.

Rätt till grundersättning för dabrafenib kan även beviljas om läkemedlet används ensamt för behandling av vuxna med BRAF V600-mutationspositivt melanom som har spridit sig eller som inte kan opereras bort.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Dabrafenib, trametinib och vemurafenib (begränsad specialersättning)167
Dabrafenib och trametinib (begränsad specialersättning)1509

 

Läs mer