333 Imiglukeras och velagluceras alfa | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

333 Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa

(E75.2)

Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (333) beviljas för behandling av Gauchers sjukdom på nedanstående villkor. Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar Gauchers sjukdom. Den läkare som utfärdar utlåtandet ska vara förtrogen med Gauchers sjukdom.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för eliglustat beviljas för behandling enligt vedertagen god vårdpraxis av

  • Gauchers sjukdom typ 1 hos vuxna patienter som metaboliserar långsamt, medelsnabbt eller snabbt via CYP2D6.

Rätt till grundersättning för imiglukeras beviljas för behandling enligt vedertagen god vårdpraxis av

  • Gauchers sjukdom typ 1
  • Gauchers sjukdom typ 3 när det gäller patienter med kliniskt betydande icke-neurologiska symptom.

Rätt till grundersättning för velagluceras alfa beviljas för behandling enligt vedertagen god vårdpraxis av

  • Gauchers sjukdom typ 1.

Rätt till grundersättning förutsätter att vården inletts vid en sådan enhet för specialiserad sjukvård som nämns ovan under övervakning av en specialist inom området och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid en sådan enhet. I utlåtandet ska beskrivas var och under vems övervakning vården ges.

Rätt till grundersättning beviljas för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen124
Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa (begränsad specialersättning)151

Läs mer