3016 Binimetinib och enkorafenib (melanom) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3016 Binimetinib och enkorafenib (melanom)

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Binimetinib och enkorafenib är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3016) beviljas för behandling av melanom på nedanstående villkor. Binimetinib och enkorafenib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för kombinationsbehandling med binimetinib och enkorafenib när det är fråga om

  • BRAF V600-mutationspositivt melanom som har spridit sig eller som inte kan avlägsnas kirurgiskt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans  Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Binimetinib och enkorafenib (melanom) (begränsad specialersättning)1513

Läs mer

Senast ändrad 19.9.2023