3038 Romiplostim | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3038 Romiplostim

(D69.3)

Romiplostim är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3038) beviljas på nedanstående villkor. Romiplostim kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av vuxna patienter med kronisk primär immunologisk (idiopatisk) trombocytopeni (ITP)

  • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling och
  • som har fått mjälten bortopererad eller hos vilka operation av mjälten är kontraindicerad.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni129
Romiplostim (begränsad specialersättning)1516

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023