3054 Enzalutamid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3054 Enzalutamid

(C61)

Enzalutamid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3054) beviljas för behandling av prostatacancer på nedanstående villkor. Enzalutamid kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter med prostatacancer

 • för behandling av metastaserad hormonkänslig sjukdom
  • i kombination med androgen deprivationsterapi.
 • för behandling av icke metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
  • dubbleringstiden för PSA (prostataspecifikt antigen) är högst 10 månader (hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom).
 • för behandling av metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
  • sjukdomen har progredierat under eller efter docetaxelbaserad cytostatikabehandling, eller
  • patienten är asymtomatisk eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och cytostatikabehandling ännu inte är nödvändig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Prostatacancer116
Enzalutamid (begränsad specialersättning)1523

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023