3049 Enkorafenib (kolorektalcancer) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3049 Enkorafenib (kolorektalcancer)

(C18, C19, C20, C21)

Enkorafenib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3049) beviljas för behandling av kolorektalcancer på nedanstående villkor. Enkorafenib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för kombinationsbehandling tillsammans med cetuximab vid metastaserande kolorektalcancer när

  • tumören har en BRAF V600E-mutation och
  • patienten tidigare har fått systemisk läkemedelsbehandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Binimetinib och enkorafenib (begränsad specialersättning)1513
Enkorafenib (kolorektalcancer) (begränsad specialersättning)1526

Läs mer