373 Ponatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

373 Ponatinib

(C91.0, C92.1)

Ponatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (373) beviljas på nedanstående villkor. Ponatinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av kronisk myeloisk leukemi i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris hos vuxna

  • vars sjukdom är resistent mot dasatinib eller nilotinib eller
  • som är intoleranta mot dasatinib eller nilotinib och behandling med imatinib inte är motiverad eller
  • som har en T315I-mutation.

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av Philadelphia-kromosompositiv akut lymfatisk leukemi hos vuxna

  • vars sjukdom är resistent mot dasatinib eller
  • som är intoleranta mot dasatinib och behandling med imatinib inte är motiverad eller
  • som har en T315I-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Ponatinib (begränsad specialersättning)1529

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023