3077 Ikosapentetyl | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3077 Ikosapentetyl

(I20-I22, I24.0, I25, I63, I67.2, I70)

Ikosapentetyl är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3077) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för att minska risken för kardiovaskulära händelser hos vuxna som behandlas med ett statinläkemedel och som har

  • en etablerad aterosklerotisk artärsjukdom och
  • förhöjda triglycerider (≥ 1,7 mmol/l).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024

Vad tycker du om sidan?