3077 Ikosapentetyl | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3077 Ikosapentetyl

(I20-I22, I24.0, I25, I63, I67.2, I70)

Ikosapentetyl är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3077) beviljas på nedanstående villkor. Ikosapentetyl kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för att minska risken för kardiovaskulära händelser hos vuxna som behandlas med ett statinläkemedel och som har

  • en etablerad aterosklerotisk artärsjukdom och
  • förhöjda triglycerider (≥ 1,7 mmol/l).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Ikosapentetyl (begränsad specialersättning)258

Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024