3040 Burosumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3040 Burosumab

(E55.0, E64.3, E83.3)

Burosumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3040) beviljas på nedanstående villkor. Burosumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar sällsynta störningar i ämnesomsättningen.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av x-kromosombunden hypofosfatemi hos ungdomar och hos barn som är minst ett år gamla

  • med radiologiskt påvisad skelettsjukdom som har samband med hypofosfatemin (till exempel störning av längdtillväxten och skelettbildningen, felställning i extremiteterna eller för tidig slutning av skallens sömmar) och
  • hos vilka längdtillväxten fortsätter.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst två år. Fortsatt rätt till ersättning kan, så länge längdtillväxtperioden pågår, beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen124
Burosumab  (begränsad specialersättning)1533

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021