3080 Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3080 Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare

(G20)

Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3080) beviljas på nedanstående villkor. Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av neurologiska sjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av framskriden Parkinsons sjukdom när

  • konventionell peroral behandling med levodopa trots optimering av dosen inte längre är tillräckligt för kontroll av motoriska fluktuationer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar110
Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare (begränsad specialersättning)1537

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023