3086 Zanubrutinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3086 Zanubrutinib

(C88.0, C91.1)

Zanubrutinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3086) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas när läkemedlet används ensamt

  • vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna
    • som har fått minst en tidigare behandling, eller
    • som första linjens behandling vid 17p-deletion, TP53-mutation eller omuterad IGHV-gen.
  • vid behandling av Waldenströms makroglobulinemi hos vuxna
    • som har fått minst en tidigare behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024

Vad tycker du om sidan?