357 Preparat med von Willebrands faktor | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

357 Preparat med von Willebrands faktor

(D68.0)

Preparat med von Willebrands faktor är begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (357) beviljas och grundersättning betalas för behandling av von Willebrands sjukdom på nedanstående villkor. Preparatet kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar koagulationsstörningar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vid tillämpande av god vårdpraxis

  • vid behandling och förebyggande av blödningar hos patienter med svår eller svårbehandlad von Willebrands sjukdom när desmopressinbehandlingen inte är tillräcklig eller när den är kontraindicerad samt när en förhöjning av koagulationsfaktor VIII-nivån utsätter patienten för tromboemboliska komplikationer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av läkemedlet påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar126
Preparat med von Willebrands faktor (begränsad specialersättning)161
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A (begränsad specialersättning)172
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom (begränsad specialersättning)194

Läs mer