378 Vismodegib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

378 Vismodegib

(C44.01, C44.11, C44.21, C44.31, C44.41, C44.51, C44.61, C44.71, C44.81, C44.91)

Vismodegib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (378) beviljas för behandling av basalcellscancer på nedanstående villkor. Vismodegib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter

  • för behandling av metastaserande basalcellscancer
  • för behandling av lokalt avancerad basalcellscancer, när operation och strålning inte kommer i fråga.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av vismodegib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Vismodegib (begränsad specialersättning)179

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023