332 Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

332 Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom

(D68.0)

Läkemedelspreparat som innehåller blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (332) beviljas för behandling av von Willebrands sjukdom på nedanstående villkor. Preparatet kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar koagulationsstörningar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt god vårdpraxis

  • av von Willebrands sjukdom när behandling med desmopressin inte är tillräcklig eller behandlingen är kontraindicerad.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av läkemedlet påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Preparat med von Willebrands faktor (begränsad specialersättning)161
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A (begränsad specialersättning)172
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom (begränsad specialersättning)194

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023