3058 Vericiguat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3058 Vericiguat

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Vericiguat är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3058) beviljas på nedanstående villkor. Vericiguat kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas om läkemedlet används som tilläggsläkemedel för behandling av kronisk hjärtsvikt av NYHA-klass II–IV då

  • hjärtsvikten är förknippad med reducerad vänsterkammarejektionsfraktion (högst 40 %) och
  • en försämring av hjärtsvikten har krävt intravenös behandling under de föregående 6 månaderna.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans  Ersättningsnummer
Kronisk hjärtinsufficiens201
Vericiguat (begränsad specialersättning)257

Läs mer

Senast ändrad 15.12.2023