346 Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

346 Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna)

(E11)

Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (346) beviljas för behandling av typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes.

Rätt till grundersättning för exenatid och liraglutid beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med ett diabetesläkemedel ur minst två andra läkemedelsgrupper och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Rätt till grundersättning för dulaglutid och semaglutid beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med ett diabetesläkemedel ur minst en annan läkemedelsgrupp och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla uppgift om patientens viktindex när inkretin-mimetikabehandlingen inleds samt en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med namn på den läkemedelssubstans som man planerar att använda.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling103
Diabetes, annan än insulinbehandling215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) (begränsad specialersättning)285
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga) (begränsad specialersättning)295

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023