3051 Liraglutid (fetma) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3051 Liraglutid (fetma)

(E66)

Liraglutid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3051) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Vid behandling av fetma hos vuxna läkarutlåtande B av den behandlande läkaren. Vid behandling av fetma hos ungdomar läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Vuxna

Rätt till grundersättning beviljas vuxna när läkemedlet används som stöd vid olika behandlingar av fetma utan medicinering, om patienten när behandlingen inleds har

  • viktindex minst 35 kg/m2 och
  • förstadium till diabetes (fasteplasmaglukosvärdet 6,1–6,9 mmol/l eller glukostoleranstest efter två timmar 7,8–11,0 mmol/l eller halten av HbA1c 43–47 mmol/mol) och
  • medicinering vid högt blodtryck eller dyslipidemi.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en aktuell uppgift om vikt som uppmätts av hälso- och sjukvården och en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om vikten har sjunkit med minst 5 % jämfört med utgångsläget då behandlingen med en underhållsdos pågått i 12 veckor. Efter det kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om vikten fortfarande är 5 % lägre jämfört med utgångsläget.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Ungdomar

Rätt till grundersättning beviljas ungdomar i åldern 12–17 år när läkemedlet används som stöd vid olika behandlingar av fetma utan medicinering, om patienten när behandlingen inleds har

  • en vikt på mer än 60 kg och
  • viktindex som motsvarar vuxnas viktindex (iso-BMI) minst 35 kg/m2 och
  • förstadium till diabetes (fasteplasmaglukosvärdet 6,1–6,9 mmol/l eller glukostoleranstest efter två timmar 7,8–11,0 mmol/l eller halten av HbA1c 43–47 mmol/mol) och
  • högt blodtryck eller dyslipidemi som komorbiditet.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en aktuell uppgift om vikt som uppmätts av hälso- och sjukvården och en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om patienten har förlorat minst 4% av sitt viktindex som motsvarar vuxnas viktindex (iso-BMI) eller sin BMI z‑poäng jämfört med utgångsläget då behandlingen med en underhållsdos eller den maximalt tolererade dosen pågått i 12 veckor. Efter det kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om patientens viktindex som motsvarar vuxnas viktindex (iso-BMI) eller BMI z-poäng fortfarande är 4 % lägre än initialt.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling103
Diabetes, annan än insulinbehandling215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) (begränsad specialersättning)285
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga) (begränsad specialersättning)295

Läs mer

Vad tycker du om sidan?