349 Febuxostat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

349 Febuxostat

(M10)

Febuxostat är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (349) beviljas patienter med svår kronisk hyperurikemi på nedanstående villkor. Febuxostat kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter med svår kronisk hyperurikemi som inte tolererar eller har en kontraindikation mot allopurinol.

Rätt till grundersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Gikt212
Febuxostat (begränsad specialersättning)288

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023