Takrolimusgranulat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Takrolimusgranulat

Takrolimusgranulat till oral suspension ger rätt till grundersättning för transplantationspatienter på nedanstående villkor. Takrolimusgranulat kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för takrolimusgranulat uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan en läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Organtransplantation, ålder under 13 år’.

Medicinska villkor

Grundersättning för takrolimusgranulat beviljas för att förebygga eller behandla transplantatavstötning hos patienter under 13 år som inte kan använda andra preparat som innehåller takrolimus på grund av svårigheter att svälja eller för att dosen är liten.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Följdtillstånd av transplantation127
Takrolimusgranulat (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 127

Läs mer