1506 Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil

(C18, C19,  C20,  C21)

Ersättningsrättigheten kan beviljas från 1.11.2019

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil berättigar till specialersättning från 1.11.2019 utifrån den nya ersättningsrättigheten 1506

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kolorektalcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området för behandling av metastaserande kolorektalcancer hos vuxna

  • när patienten tidigare behandlats med tillgängliga behandlingar inklusive fluoropyrimidin-, oxaliplatin- och irinotekanbaserad kemoterapi, antikroppar mot VEGF och EGFR, eller när sådan behandling inte anses vara lämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen

Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

130

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil (begränsad grundersättning)

3018

Läs mer