1509 Dabrafenib (adjuvant behandling)

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av melanom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området när det är fråga om

  • adjuvant behandling av BRAF V600-muterat melanom i stadium III (regional spridning), efter total kirurgisk borttagning, när läkemedlet används i kombination med trametinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Dabrafenib, trametinib och vemurafenib (begränsad specialersättning) 167

Dabrafenib och trametinib (adjuvant behandling) (begränsad grundersättning)

3024

Läs mer