1520 Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar)

(D66

Emicizumab ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av hemofili A på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar koagulationsstörningar för förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med svår hemofili A (FVIII < 1 %) när  

  • patienten inte har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och
  • kontinuerlig behandling med koagulationsfaktor VIII misslyckas eller är olämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar 126
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) (begränsad specialersättning) 1503
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) (begränsad grundersättning) 3047

Läs mer