3047 Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3047 Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar)

(D66)

Emicizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3047) beviljas patienter med hemofili A på nedanstående villkor. Emicizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar koagulationsstörningar.

Medicinska villkor

  • Rätt till grundersättning beviljas personer med svår (FVIII < 1 %) eller moderat (FVIII ≥ 1% och ≤ 2%) hemofili A när
    • patienten inte har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och
    • patienten behöver fortlöpande förebyggande behandling av blödningsepisoder.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar126
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) (begränsad specialersättning)1520

Läs mer

Senast ändrad 13.10.2023