157 Betainterferon, dimetylfumarat, glatirameracetat  och teriflunomid (MS)

(G35)

Dimetylfumarat, glatirameracetat, betainterferon och teriflunomid ger rätt till specialersättning vid behandlingen av i detta beslut avsedd skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd multipel skleros.

Rätt till specialersättning för dimetylfumarat, glatirameracetat, betainterferon och teriflunomid beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller motsvarande för personer med skovvis förlöpande samt därmed nära jämställd med visshet diagnostiserad multipel skleros som under de två åren närmast före medicineringens början

  • akutiserats minst två gånger med neurologiska funktionsstörningar, vilket med säkerhet påvisats eller
  • under en period gett symtom i form av neurologiska funktionsstörningar, vilket med säkerhet påvisats, och därtill orsakat minst en förändring som är typisk för sjukdomen och som tidsmässigt inte hänför sig till denna period med symtom och som behörigen påvisats genom magnetundersökning.

Med multipel skleros som är nära jämställd med skovvis förlöpande multipel skleros avses sjukdom som håller på att bli progredierande men där det i likhet med skovvis förlöpande multipel skleros fortfarande förkommer perioder med förvärrade symptom. Patienten ska när behandlingen inleds kunna gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor, rollator eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS högst 6,5).

Behovet av vård som motsvarar ovannämnda krav ska ha påvisats vid en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller motsvarande neurologisk enhet som har inlett och övervakar vården och utfärdat ett B-utlåtande som visar att kraven uppfylls. Doseringen av läkemedlet ska framgå av behandlingsplanen i utlåtandet.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid under vilken sjukdomen på basis av uppgifterna i ansökan och dess bilagor bedöms överensstämma med de särskilda indikationerna, dock för högst tre år i taget. Ny rätt kan sökas med ett B-utlåtande från den neurologiska enhet som övervakar vården som visar vårdbehovet och hur vården verkar och fortskrider. Fortsatt rätt till ersättning beviljas inte om sjukdomen är så långt framskriden att patienten inte klarar av att gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor, rollator eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS 7 eller större än 76,5).

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Multipel skleros 109
Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab, ponesimod och teriflunomid (MS) (begränsad grundersättning) 303

Läs mer