186 Tillväxthormon

(N18)

Tillväxthormon ger rätt till specialersättning under barnets uppväxtår vid tillväxtrubbning vid njurinsufficiens (186).

Rätt till specialersättning för tillväxthormon i samband med tillväxtrubbningar vid njurinsufficiens (186) hos barn i växande ålder förutsätter undersökningar som utförts under övervakning av en specialist (pediatriker med inriktning barnendokrinologi eller barnnefrologi) vid en specialsjukvårdsenhet som specialiserat sig på behandlingen av denna patientgrupp samt en utvärdering av behovet av läkemedelsbehandling. Rätten till specialersättning förutsätter inget fastställande av bristfällig funktion i hypofysens framlob.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 101
Tillväxthormon (bristfällig funktion i hypofysens framlob) 101 Tillväxthormon
Tillväxthormon (begänsad grundersättning) 301

Mer information