291 Tofacitinib

(M05, M06, M08, L40.5)

Tofacitinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana inflammatoriska ledsjukdomar som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området

  • vuxna för behandling av reumatoid artrit eller psoriasisartrit
    • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.
  • patienter från 2 års ålder för behandling av juvenil polyartrit (reumatoid faktorpositiv eller reumatoid faktornegativ polyartrit och utvidgad oligoartrit) eller psoriasisartrit
    • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             Ersättningsnummer

Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd

202
Tofacitinib (begränsad grundersättning) 3005

Läs mer