292 Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi

(E78.00)

Alirokumab och evolokumab ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan genetisk svår rubbning i fettmetabolismen som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av en specialist i endokrinologi, kardiologi eller internmedicin eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården för behandling av familjär hyperkolesterolemi hos patienter som, trots användningen av andra läkemedel för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, har en LDL-kolesterolhalt på

  • över 2,6 mmol/l, när patienten har en diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom), eller
  • över 5,0 mmol/l, när patienten inte har en diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom.

Den familjära hyperkolesterolemin ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 211.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             Ersättningsnummer
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 211
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättning) 294
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad grundersättning) 388

Mer information