292 Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi

(E78.00)

Evolokumab ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan genetisk svår rubbning i fettmetabolismen som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av en specialist i endokri-nologi, kardiologi eller internmedicin eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården för behandling av familjär hyperkolesterolemi hos

  • patienter som använt andra läkemedel för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller som är intoleranta eller har kontraindikationer mot dessa läkemedel

och vars LDL-kolesterolhalt trots det är

  • över 2,6 mmol/l, om patienten har en diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom), eller
  • över 5,0 mmol/l, om patienten inte har en diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjuk-dom.

Den familjära hyperkolesterolemin ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 211.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             Ersättningsnummer
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 211
Evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättnin) 294
Evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad grundersättning) 388

 

Mer information