295 Liraglutid (barn och unga)

(E11)

Liraglutid ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av typ 2-diabetes enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes hos barn och unga i åldern 10–17 år när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med andra diabetesläkemedel och
  • viktindex som motsvarar vuxnas viktindex (ISO-BMI) är minst 30 kg/m2 när behandling med liraglutid inleds. 

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om patientens viktindex när behandlingen med liraglutid inleds.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst till slutet av den månad då personen fyller 18 år.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans              Ersättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling 103
Diabetes, annan än insulinbehandling 215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna) (begränsad specialersättning) 285
Liraglutid (barn och unga) (begränsad grundersättning) 3022

Läs mer