3022 Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3022 Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga)

(E11)

Liraglutid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3022) beviljas för behandling av typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Liraglutid kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i barnsjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas barn och unga i åldern 10–17 år för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med andra diabetesläkemedel och
  • viktindex som motsvarar vuxnas viktindex (ISO-BMI) är minst 30 kg/m2 när behandling med liraglutid inleds. 

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om patientens viktindex när behandlingen med liraglutid inleds.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst till slutet av den månad då personen fyller 18 år.

 

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans              Ersättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling103
Diabetes, annan än insulinbehandling215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) (begränsad specialersättning)285
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga) (begränsad specialersättning)295

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023