Takrolimusgranulat

För takrolimusgranulat för oral suspension beviljas specialersättning vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen ’Följdtillstånd av transplantation’ (127) enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

För takrolimusgranulat beviljas specialersättning till transplantationspatienter under 13 år som har beviljats specialersättningsrätt 127 (följdtillstånd av transplantation) och som inte kan använda andra preparat som innehåller takrolimus på grund av svårigheter att svälja eller för att dosen är liten.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning för takrolimusgranulat uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan läkaren antecknar ’Ålder under 13 år’ under ’Motiveringar’ på receptet.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Följdtillstånd av transplantation 127
Takrolimusgranulat (begränsad grundersättning) Receptanteckning

Mer information