321 Paricalcitol och cinacalcet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

321 Paricalcitol och cinacalcet

(N25.8, E21.0, C75.0)

Paricalcitol och cinacalcet är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för paricalcitol och cinacalcet (321) kan beviljas för behandling av hyperparatyreoidism på nedanstående villkor. Rätt till grundersättning för cinacalcet (321) kan också beviljas för behandling av malign tumör i paratyreoidea. Paricalcitol och cinacalcet kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en behörig enhet inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Paricalcitol och cinacalcet är grundersättningsgilla

  • för patienter med njursvikt när den sekundära hyperparatyreoidism som sjukdomen orsakar inte kan hållas under kontroll med sedvanlig läkemedelsbehandling.

Cinacalcet är också grundersättningsgillt

  • för patienter med malign tumör i paratyreoidea
  • för patienter för vilka paratyreoidektomi skulle vara indicerad på grund av primär hyperparatyreoidism men hos vilka paratyreoidektomi inte är kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.

Läkarutlåtandet från behörig enhet inom den specialiserade sjukvården ska utvisa att det är fråga om sådan hyperparatyreoidism eller malign tumör i paratyreoidea som beskrivits ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Paricalcitol och cinacalcet (begränsad specialersättning)196

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023