386 Ticagrelor 60 mg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

386 Ticagrelor 60 mg

(I21, I22, I25.2)   

Ticagrelor 60 mg är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (386) beviljas på nedanstående villkor patienter med koronarkärlssjukdom och tidigare hjärtinfarkt. Ticagrelor 60 mg kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter med koronarkärlssjukdom och tidigare hjärtinfarkt när sjukdomen kräver kombinationsbehandling med acetylsalicylsyra och ticagrelor 60 mg och

  • det är högst två år sedan hjärtinfarkten och
  • patienten löper hög risk för att utveckla en aterotrombotisk händelse.

Hög risk för aterotrombotisk händelse förutsätter i detta sammanhang att patienten har till exempel någon av följande riskfaktorer:

  • diabetes som kräver medicinering
  • flerkärlssjukdom eller
  • en andra tidigare hjärtinfarkt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock totalt högst för tre år.

Grundersättning och specialersättning för ticagrelor 90 mg betalas utifrån en anteckning på receptet för behandlingen av patienter med akut kranskärlssjukdom ett år efter hjärthändelsen i enlighet med vad som beskrivs i besluten om begränsat grundersättningsgilla läkemedel och begränsat specialersättningsgilla läkemedel (se punkt om ticagrelor 90 mg).

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstan
Läkemedelssubstans             Ersättningsnummer
Ticagrelor 60 mg (begränsad specialersättning)287
Ticagrelor 90 mg (begränsad grundersättning)Anteckning på receptet
Ticagrelor 90 mg (begränsad specialersättning)Anteckning på receptet + 206

Läs mer